Eşgüdüm Komisyonu

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeleri

 


BEK Çalışma Grupları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantı Tutanakları 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantı Tutanağı | 11/01/2011 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantı Tutanağı | 16/02/2011